Pensioenopbouw - GAD - zakelijke & financiële dienstverlening

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Particulieren

Adviesgesprek pensioen:

Prijs: €49,95 (incl. BTW) - uurtarief

Op ontvangst-adres : + € 0,00
Op locatie (< 10 km) : + € 10,00
Op locatie (> 10 km) : + € 20,00

Aanbieding: als zakelijke klant van GAD ontvangt u 25% korting.

 

Pensioenopbouw

De vergrijzing, de onzekerheid rondom de dekkingsgraad bij veel pensioenfondsen, een aanvullende pensioenregeling afsluiten of toch bijstorten in uw fondspensioen?

Anno 2014 leveren het pensioen en uitdiensttreding de nodige hoofdbrekens op. Via GAD kunt u onafhankelijk advies inwinnen over uw pensioen. Uiteraard staat daarin centraal wat uw wensen en huidige vooruitzichten zijn. Verder kunnen wij met u andere mogelijkheden bekijken, wanneer de huidige situatie niet aan uw wensen voldoet.

Aanvankelijk wilde GAD deze dienst aanbieden in het kader van zakelijke ondersteuning: voor ondernemers en ZZP-ers, die zelf verantwoordelijk zijn voor de opbouw van hun pensioen. Omdat wij echter gemerkt hebben dat heel veel mensen met vragen rondom hun pensioen zitten, heeft GAD besloten deze dienst voor iedereen toegankelijk te maken.

Per januari 2015 worden op de site mijnpensioenoverzicht.nl de cijfers m.b.t. uw pensioen bijgewerkt. Via uw pensioenfonds zou u daarvan ook een overzicht moeten ontvangen. Wij verzoeken u bij een afspraak deze informatie (of uw DigID inlogcode) mee te brengen.

Voor pensioenadvies hebben wij verder van u nodig:

- Jaaropgaaf of bedrijfsresultaat
- Overzicht inkomsten en uitgaven
- Overzicht bezittingen
- Overzicht leningen / hypotheek
- Overzicht spaargeld / beleggingen

Afhankelijk hiervan bekijken wij hoe u ervoor staat en hoe u evt. meer pensioen kunt opbouwen. Om een algemeen beeld te schetsen volstaat vaak een enkel gesprek (ca. 1 uur). Het gaat hier om vragen als: welk deel van uw oudedagsvoorziening komt uit welk potje?

Bij persoonlijk advies wordt na 2x een gesprek (ca. 1 uur) gevoerd te hebben meer duidelijk voor u. Na het eerste verkennende gesprek kan GAD  voor u aan de slag. In het tweede, kort daarop volgende (advies-) gesprek kunnen wij dan concreet ingaan op uw persoonlijke situatie en/of speciale omstandigheden die voor u gelden.

 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu