Partner worden? - GAD - zakelijke & financiële dienstverlening

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Over ons

Partner worden van GAD?

GAD doet meer als  uw boekhouding. Het bedrijf werkt samen met de ondernemers uit haar klantenbestand aan innovatieve oplossingen om meer opdrachten voor u binnen te halen. U betaalt dus een vaste vergoeding per maand voor de administratieve diensten van GAD en daarnaast een prestatie-bonus, per klant of opdracht die wij voor u aanbrengen.

GAD stelt hiervoor haar tijd, kennis en expertise gratis ter beschikking aan ondernemers. Wanneer dat resultaat oplevert, deelt GAD mee in de opbrengsten. U neemt in zo'n samenwerking de kosten voor uw rekening of GAD schiet deze voor en berekend deze vervolgens aan u door. Uiteraard zullen uitgaven alleen in overleg gedaan worden. GAD adviseert en doet suggesties over methoden waarmee u succes kunt behalen.

Voor startende ondernemers met een beperkt budget, is dit een uitkomst: u bespaart op de grootste kostenpost, namelijk de manuren. De investering en het risico zijn laag want u gaat pas betalen bij behaalde resultaten. Omgekeerd betekent dit dat van GAD een grote betrokkenheid gevraagd wordt: leveren wij niet, wordt de door ons geïnvesteerde tijd niet vergoed.

Exclusiviteit samenwerking

Wat doet GAD wel voor haar partners maar niet voor een ander? Oftewel: wat maakt de samenwerking exclusief? Het is niet zo dat GAD geen werkzaamheden voor anderen kan verrichten wanneer wij u als partner hebben. U heeft een streepje voor en wij op bepaalde gebieden stellen wij onze diensten exclusief aan onze partner(s) ter beschikking.

Even ter verduidelijking, wat betreft de boekhouding en administratie: de informatie die wij van u ontvangen behandelen wij als vertrouwelijk, en deze delen wij uiteraard niet met derden (behalve de Belastingdienst). Zodoende verzorgt GAD diensten voor bedrijven en ondernemers uit alle branches, evt. andere klanten uit dezelfde branche staan hierin een samenwerking niet in de weg. Het tegendeel is waar, omdat wij in zo'n geval juist die ervaring meenemen.

Het ontwikkelen van een website voor een ander bedrijf in dezelfde branche is mogelijk, maar in het geval van een exclusieve samenwerking zal GAD afzien van werkzaamheden m.b.t. advies aangaande of de online promotie / marketing van die website. GAD wil dit exclusief voor haar partner(s) verzorgen en wil op deze wijze die exclusiviteit waarborgen.

GAD staat zeker open voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Het is altijd mogelijk hierover contact op te nemen: als u een goed idee heeft, of benieuwd bent naar onze ideeën.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu